Home

grote zilverreiger

grote zilverreiger

De grote zilverreiger is de meest wijdverspreide reigersoort. Deze reigers komen ook in tonemende aantallen in Nederland voor, met name in de Oostvaardersplassen (Flevoland). De grote zilverreiger is een stuk groter dan de kleine zilverreiger die ook in ons land voorkomt. 

Grote zilverreigers nestelen in kolonies in dichte rietvelden of in bomen bij een rivier of moeras. Ze hebben elk hun eigen jachtterritorium waar ze op kleine dieren jagen die in of om het water leven.

Wetensch. naamCasmerodius albus; Egretta alba
Engelse naamgreat egret
Verspreidingalle werelddelen
Voedselkleine zoogdieren, vissen, amfibieën, schaaldieren en insecten
Lengte85 - 100 cm
Gewicht1 kg
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF