Home

Afrikaanse bos-olifant

Afrikaanse bos-olifant

© WWF-Canon / F.J.Weyerhaeuser

Tot voor kort werden de Afrikaanse bos-olifant en de Afrikaanse savanne-olifant beschouwd als ondersoorten van de Afrikaanse olifant. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ze zo veel verschillen, dat ze tegenwoordig als aparte soorten worden gezien.

De bos-olifant wordt niet zo groot als de savanne-olifant (het groostte landdier) en zijn slagtanden zijn rechter en wijzen naar beneden. Daarnaast heeft de bos-olifant rondere oren (de wetenschappelijke naam 'cyclotis' betekent 'rond-oor').

De verschillen tussen de Afrikaanse olifanten en de Aziatische olifant zijn nog duidelijker. De Afrikaanse hebben grotere oren dan de Aziatische. Bovendien hebben bij de Afrikaanse olifanten ook de vrouwtjes slagtanden.

Van alle olifanten heeft de Afrikaanse savanne-olifant waarschijnlijk het meest te lijden gehad van stroperij om het ivoor. Van de bos-olifant zijn er nog heel wat meer, maar deze soort wordt vooral bedreigd door de toenemende ontbossing.

Het Wereld Natuur Fonds komt onder andere voor de Afrikaanse bos-olifant op door zijn leefgebied te beschermen, zoals enkele grote bos-reservaten in Kameroen.

Andere namenbosolifant
Wetensch. naamLoxodonta cyclotis
Engelse naamforest elephant
Verspreidingregenwouden West en Centraal Afrika
Voedselbladeren, twijgen, vruchten
Lengteschouderhoogte 2,4 - 2,8 m (max. 3 m)
Gewicht1800 - 3200 kg (max. 3500 kg)

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF