Home

Baltische stinkrob

Baltische stinkrob

© 1998 Jaap van der Toorn

De Baltische stinkrob is de grootste ondersoort van de stinkrobben. Ze komen voornamelijk voor in die delen van de Oostzee, waar 's winters een dikke ijslaag ontstaat. De vrouwtje maken holen in het ijs, waarin de pups geboren worden.

In de zestiger en zeventiger jaren heeft de Baltische stinkrob ernstig geleden onder de zware vervuiling met DDT en PCB's in de Oostzee. Hierdoor ontstonden vergroeiingen aan de baarmoeder, waardoor meer dan de helft van de vrouwtjes permanent steriel is geworden.

De totale populatie telt nu zo'n 6000 dieren, waarvan er 4000 in de Botnische Golf leven.

Wetensch. naamPhoca hispida botnica
Engelse naamBaltic ringed seal
VerspreidingNoordelijke en centrale Oostzee, met name in de Finse Golf, de Botnische Golf en de Golf van Riga
Voedselvis en kreeftachtigen
Lengte140 cm, bij geboorte 60 - 70 cm, mannetjes iets langer dan vrouwtjes
Gewicht40 - 90 kg, bij geboorte 4 - 5 kg
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF