Home

Dalls bruinvis

Dalls bruinvis

© Wereld Natuur Fonds

De Dalls bruinvis is een robuuste bruinvis met een opvallende zwart-witte tekening. Het zijn snelle zwemmers die een topsnelheid van 55 km per uur kunnen halen. Als ze boven water komen spatten ze flink. Dalls bruinvissen leven in kleine groepjes die zich soms aaneensluiten tot kuddes van duizenden dieren. 

Door de visserij vallen veel slachtoffers doordat de bruinvissen onbedoeld verstrikt raken in de kilometers lange netten van de drijfnetvisserij maar ook omdat er doelbewust op hen gejaagd wordt voor het vlees. In Japan worden er jaarlijks 10.000-15.000 van deze dolfijnachtigen gevangen.

Wetensch. naamPhocoenoides dalli
Engelse naamDall's porpoise
VerspreidingNoordelijke Stille Oceaan, kust en open zee
Voedselvissen: van haring aan de oppervlakte tot lantarenvis uit de diepte
Lengte1,7 - 2,2 m, bij geboorte 85 - 100 cm
Gewicht135 - 200 kg
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF