Home

Indische griend

Indische griend

© 1998 Jaap van der Toorn

De Indische griend - ook wel kortflippergriend genoemd - is een forse dolfijn. Deze soort is nauw verwant met 'de griend' die ter onderscheiding ook wel langflippergriend genoemd wordt omdat zijn borstvinnen aanziendlijk langer zijn. Verder lijken de beide dolfijnachtigen veel op elkaar, zowel wat uiterlijk als gedrag betreft.

Ze jagen voornamelijk op inktvis, waarbij ze tot meer dan 500 m diep duiken. De Indische griend komt in iets warmere streken voor dan de griend. Ze zijn vaak te zien bij bekende vakantiebestemmingen zoals Hawaiď en de Canarische Eilanden.

Andere namenkortflippergriend
Wetensch. naamGlobicephala macrorhynchus
Engelse naamshort-finned pilot whale
Verspreidingwereldwijd in tropische en subtropische zeeën
Voedselvooral inktvis
Lengte5 - 7 m, bij geboorte 1,4 - 1,8 m
Gewicht1000 - 4000 kg, bij geboorte 60 kg
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF