Home

griend

griend

© 1998 Jaap van der Toorn

De griend is een forse dolfijn met een platte snuit, een bol voorhoofd en een gekromde, vrij ver naar voren geplaatste rugvin. Grienden komen ook wel eens in de Noordzee voor en worden ook wel langflippergriend genoemd.

In de tropische en subtropische oceanen komt een iets andere soort griend voor, die de Indische griend of kortflippergriend genoemd wordt. Beide soorten maken tot 500 m diepe duiken om hun voedsel te bemachtigen.

De griend wordt vaak samen gezien met andere dolfijnensoorten. Er wordt nog elk jaar op de griend gejaagd bij de Faroër eilanden, waar ze in groepen aan land gedreven worden en vervolgens geharpoeneerd.

Andere namenlangvingriend; langflippergriend
Wetensch. naamGlobicephala melas
Engelse naamlong-finned pilot whale
Verspreidingwereldwijd, in de gematigde en koude zeeën
Voedselvooral inktvis
Lengte4 - 6 m, bij geboorte 1,8 - 2 m
Gewicht1.800 - 3.500 kg, bij geboorte 75 kg
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF