Home

Bryde walvis

Bryde walvis

© Wereld Natuur Fonds

De Bryde walvis lijkt sterk op de Noordse vinvis. Van dichtbij kan de Bryde herkend worden aan drie lengte-richels boven op zijn kop. Het is de enige grote walvis die het hele jaar in tropische zeeën verblijft. Er bestaat een kleinere ondersoort die door sommige biologen als aparte soort wordt beschouwd: Edens walvis (Balaenoptera edeni).

Andere namenBryde's walvis; Bryde's vinvis; Edens walvis; Edens vinvis
Wetensch. naamBalaenoptera brydei; Balaenoptera edeni
Engelse naamBryde's whale; Eden's whale; Pygmy Bryde's whale
Verspreiding(sub)tropische zeeen
Voedselvis, inktvis, kreeftachtigen
Lengte9 - 15,5 m, bij geboorte 3,5 - 4 m
Gewicht12.000 - 20.000 kg, bij geboorte 900 kg

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF