Home

bijeneter

bijeneter

© Wereld Natuur Fonds

Deze vogel eet zoals zijn naam al aangeeft bijen en andere (vaak stekende) insecten. Hij vangt ze tijdens de vlucht en wrijft daarna het achterlijf van het insect tegen een tak om de angel onschadelijk te maken.

Het is een kleurrijke vogel. De middelste staartpennen zijn een stuk langer dan de andere staartveren wat hem in de lucht goed herkenbaar maakt.

De bijeneter broedt in kolonies. Het nest bestaat uit een zelfgegraven gang in een steile zand of leem-helling. Deze kleurige vogel voelt zich vooral in warmere streken thuis, maar wordt 's zomers soms in Nederland gezien. Een enkele keer is er zelfs een broedgeval.

Wetensch. naamMerops apiaster
Engelse naamEuropean bee-eater
VerspreidingEuropa, Afrika, zuidwestelijk Azië
Voedselbijen en andere grote insecten
Lengte23 - 25 cm
Gewicht44 - 78 gram
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF