Home

patrijs

patrijs

© Wereld Natuur Fonds

De patrijs is een gedrongen vogel die liever loopt dan vliegt. Het mannetje heeft een opvallende donkerbruine, hoefijzervormige vlek op zijn borst.

In de winter leven patrijzen in groepen van ongeveer 20 vogels. In het voorjaar bevechten de mannetjes een partner waarmee ze de jongen grootbrengen, die binnen zes weken al zo goed als volwassen zijn.

Patrijzen voelen zich vooral thuis in landbouwgebieden, waar ze tussen het gewas of langs de randen van de akkers foerageren. Door gebruik van landbouwgif (tegen insecten en onkruiden) is de patrijs in West-Europa sterk achteruit gegaan.

Wetensch. naamPerdix perdix
Engelse naamgrey partridge
VerspreidingEuropa, Midden-Azië
Voedselzaden, vruchten, kleine dieren; de kuikens vooral insecten
Lengte29 - 31 cm, spanwijdte 45 - 48 cm
Gewicht300 - 450 gram
Statusplaatselijk algemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF