Home

slechtvalk

slechtvalk

© Wereld Natuur Fonds

Deze roofvogel is waarschijnlijk het snelste dier ter wereld. Tijdens een duikvlucht op een prooi - meestal een vliegende vogel zoals een duif - bereikt hij soms een snelheid van meer dan 200 km/uur. Met zijn zowel brede als puntige vleugels is de slechtvalk snel en wendbaar.

Hoewel de slechtvalk wereldwijd voorkomt, is zijn aantal vooral in Europa en Noord-Amerika door pesticiden (DDT) sterk afgenomen. De laatste jaren herstelt deze soort zich weer. In Nederland broeden sinds 1990 weer enkele paren.

Wetensch. naamFalco peregrinus
Engelse naamperegrine falcon
Verspreidingwereldwijd
Voedselvogels
Lengte34 - 50 cm
Gewicht550 - 1500 gram
Statusplaatselijk algemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF