Home

aalscholver

aalscholver

© Wereld Natuur Fonds

Er zijn meerdere soorten aalscholvers, maar 'de aalscholver' is de enige die ook in Nederland broedt. Zijn verspreidingsgebied strekt zich uit over Europa, geheel Azië (met uitzondering van het hoge Noorden), Midden- en Zuid-Afrika en het Oosten van Noord-Amerika, zowel aan de kust als bij binnenwater.

Als ze aan het oppervlak zwemmen, liggen aalscholvers opvallend diep. Onder water zwemmen ze met krachtige pootslagen en ingeklapte vleugels. Op het land staan ze vaak met hun vleugels wijd te drogen.

Wetensch. naamPhalacrocorax carbo
Engelse naamgreat cormorant
VerspreidingEuropa, Afrika, Zuid-Azië, oostelijk Noord-Amerika
Voedselvis
Lengte80 - 100 cm
Gewichttot 3,5 kg
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF