Home

zwarte kaaiman

zwarte kaaiman

© 1998 Adam Britton

De zwarte kaaiman is de grootste van de alligators en kaaimannen en de grootste krokodil van Zuid-Amerika. Deze soort is door bejaging om zijn huid erg zeldzaam geworden. Waarschijnlijk waren er een eeuw geleden nog honderd keer zoveel als nu. De zwarte kaaiman jaagt vooral 's nachts, ook op het land.

Wetensch. naamMelanosuchus niger
Engelse naamblack caiman
Verspreidingstroomgebied Amazone en Orinoco
Voedselvis, watervogels, zoogdieren
Lengte4 - 6 m
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF