Home

Chinese alligator

Chinese alligator

© wereld Natuur Fonds

De Chinese alligator is de enige alligator buiten Amerika. Hij leeft in een zeer beperkt gebied van de Jangtze en haar zijtakken in het Oosten van China.

Ze maken vaak gebruik van holen om zich in te verschuilen en te overwinteren.

Wetensch. naamAlligator sinensis
Engelse naamChinese alligator
Verspreidingoostelijk China
Voedselslakken, mosselen, ratten, insecten
Lengtetot 2 m
Statusernstig bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF