Home

Afrikaanse olifant

Afrikaanse olifant

© Wereld Natuur Fonds

De Afrikaanse olifant is het allergrootste landdier ter wereld. Tot voor kort werden de Afrikaanse savanneolifant en de Afrikaanse bosolifant beschouwd als twee ondersoorten van de Afrikaanse olifant. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ze voldoende verschillen om ze als aparte soorten te zien. Onder 'de Afrikaanse olifant' wordt doorgaans de savanneolifant verstaan.

De savanne-olifant wordt aanzienlijk groter dan de bos-olifant en zijn slagtanden zijn meer gebogen. Daarnaast heeft de bos-olifant rondere oren.

De verschillen tussen de Afrikaanse olifanten en de Aziatische olifant zijn nog duidelijker. De Afrikaanse hebben grotere oren dan de Aziatische. Bovendien hebben bij de Afrikaanse olifanten ook de vrouwtjes slagtanden.

Van alle olifanten heeft de Afrikaanse savanne-olifant waarschijnlijk het meest te lijden gehad van stroperij om het ivoor. Het Wereld Natuur Fonds komt onder andere voor de olifant op door zijn leefgebied te beschermen en door de handel in ivoor te bestrijden.

Andere namenAfrikaanse savanneolifant; savanneolifant
Wetensch. naamLoxodonta africana
Engelse naamAfrican elephant
VerspreidingAfrika ten zuiden van de Sahara
Voedselgras, twijgen, bladeren en schors
Lengteschouderhoogte 3 - 3,7 m (max. 4,2 m)
Gewicht3.000 - 7.000 kg (max. 12.000 kg)
Statusbedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF