Home

grote hoefijzerneus

grote hoefijzerneus

© Wereld Natuur Fonds

De grote hoefijzerneus is een vleermuis met een hoefijzervormig neusblad dat hij gebruikt bij de echolocatie. Grote hoefijzerneuzen jagen in bossen en boven ruige weilanden tijdens de schemering. Ze leven in groepen tot 200 dieren per kraamkolonie. De jongen zijn na 7 weken volwassen. Ze overwinteren in grotten waar het niet kouder wordt dan 7 graden Celcius. Het is een kwetsbare in de Benelux erg zeldzame soort.

Wetensch. naamRhinolophus ferrumequinum
Engelse naamgreater horseshoe bat
VerspreidingZuid-Europa; Zuid- tot Noord-Afrika, Oost-Azië tot Japan
Voedselinsecten als kevers, nachtvlinders, langpootmuggen
Lengte5 - 7 cm, spanwijdte 30 - 40 cm
Gewicht13 - 34 g
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF