Home

tapirvis

tapirvis

© Wereld Natuur Fonds

De tapirvis is een van de bekendste van de circa 100 soorten olifantsvissen die in Afrika leven.

Olifantsvissen hebben electrische organen in hun achterlijf warmee ze zwakke electrische signalen produceren die ze kunnen gebruiken om zich in het donker te oriënteren en met soortgenoten te communiceren. Hierdoor kunnen ze leven in dichtbegroeid of modderig water. Ze hebben relatief grote hersenen om de electrische signalen te kunnen verwerken: in verhouding bijna net zo groot als van de mens.

Omdat de electrische signalen die de vis produceert ook aangeven hoe de vis zich voelt, worden deze vissen wel gebruikt om de kwaliteit van water te meten. Als het signaal verandert zit er vermoedelijk een verontreiniging in het water.

De eigenaardige snuit van deze vissen wordt gebruikt om in de bodem voedsel te zoeken.

Andere namenolifantsvis
Wetensch. naamGnathonemus petersi
Engelse naamElephantnose fish
Verspreidingzoetwater West- en Midden-Afrika
Voedselinsecten (larven)
Lengte23 cm
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF