Home

snoek

snoek

© Pavel Dvorak

Snoeken zijn geduchte roofvissen, die soms wel 'de haaien van het zoete water' genoemd worden. Ze zijn echter veel te klein om mensen aan te kunnen vallen. Hoogstens grijpen ze wel eens naar een teen die in het water bungelt.

Snoeken jagen vanuit een hinderlaag verborgen tussen waterplanten. Ze hebben helder water nodig om hun prooi te kunnen zien en vangen. Ze hebben gewoonlijk een groenige schutkleur, maar soms zijn ze ook goudachtige kleur.

Snoeken komen ook in Nederland algemeen voor, in plassen, vaarten en slootjes. De vrouwtjes groeien sneller en worden groter dan de mannetjes.

Andere namenEuropese snoek
Wetensch. naamEsox lucius
Engelse naampike; Northern pike
Verspreidingzoetwater Europa, Azië en Noord-Amerika
Voedselvissen, amfibieën, watervogels, kleine zoogdieren, ongewervelden
Lengtetot 1,3 m
Gewichttot 34 kg
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF