Home

huzaaraap

huzaaraap

© Wereld Natuur Fonds

De huzaaraap kan met zijn slanke lichaam en lange poten voor een aap bijzonder snel rennen. Het mannetje is een stuk groter en feller gekleurd dan het vrouwtje. Bovendien heeft hij een opvallend witte snor, waaraan ze de naam 'huzaar' te danken hebben. Huzaarapen leven over het algemeen op open vlaktes in groepen van 6 tot 30 dieren.

Andere namenpatas
Wetensch. naamErythrocebus patas
Engelse naampatas monkey
VerspreidingWest-Afrika tot Soedan, Oeganda en Noordwest-Kenia
Voedselgras, vruchten, zaden, bessen, paddestoelen
Lengtekop-romp 60 - 90 cm, staart 70 cm
Gewicht10 - 13 kg (mannetje), vrouwtje 5 - 7 kg
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF