Home

bruine baviaan

bruine baviaan

© Wereld Natuur Fonds

De kleinste bavianensoort, met (naar verhouding) de langste manen. Bij de volwassen mannetjes bedekken de manen een deel van de armen en snuit.

Bruine bavianen leven in groepen van gemiddeld 40 dieren met verscheidene volwassen mannetjes die elk hun eigen harem hebben.

Ze eten bijna alles, maar omdat hun leefgebied grotendeels verdwenen is, zijn ze zeldzaam geworden.

Andere namensfinxbaviaan; Guinese baviaan
Wetensch. naamPapio papio
Engelse naamGuinea baboon
VerspreidingWest-Afrika
Voedselplanten, fruit, insecten, kleine zoogdieren
Lengtekop - romp 70 cm, staart 55 cm
Gewicht15 - 20 kg
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF