Home

ringstaartmaki

ringstaartmaki

Deze halfapen zijn grijs van boven en lichter van onderen en hebben een opvallend zwart en wit geringde staart. Ze leven in sociale groepen van 5 tot 25 dieren, waar een strenge rangorde heerst. De volwassen vrouwen staan hoger in rang dan de mannetjes.

Maki's zijn nauw verwant met de andere lemuren op Madagaskar. Ze kunnen goed klimmen, maar leven meer op de grond dan de andere lemuren.

Andere namenkatta
Wetensch. naamLemur catta
Engelse naamring tailed lemur
VerspreidingZuid- en Zuidwest-Madagaskar
Voedselbladeren, bloemen, fruit, sap, bast
Lengte40 - 45 cm, staart 60 cm
Gewicht3 kg
Statuskwetsbaar

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF