Home

lynx

lynx

© Wereld Natuur Fonds

De lynx kwam vroeger in bijna alle grote bosgebieden in Europa en een groot deel van Azië voor. Door de jacht en verdrijving uit hun leefgebied zijn deze katten met hun kenmerkende oorpluimen tegenwoordig vrij zeldzaam geworden. Ze leven vooral nog in afgelegen bergstreken met wat kreupelhout. In enkele bossen in West-Europa zijn opnieuw lynxen uitgezet. In Nederland is vooralsnog niet voldoende aaneengesloten bos voor een herintroductie.

Lynxen jagen bij voorkeur vanuit een hinderlaag. Ze liggen achter een omgevallen boom of rots te wachten tot een prooidier langs komt en doen dan een korte uitval. Als ze hun prooi niet binnen enkele meters te pakken kunnen krijgen laten ze hem lopen.

Andere namenlos; gewone lynx; Euraziatische lynx
Wetensch. naamLynx lynx
Engelse naamEurasian lynx
VerspreidingNoord-Europa tot Oost-Azië
Voedselhazen, konijnen, reeën, vogels, schapen, geiten
Lengte80 - 130 cm cm, staart 5 - 19 cm
Gewicht8 - 38 kg
Statusthans niet bedreigd / risico

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF