Home

otter

otter

De otter wordt ook wel visotter genoemd of Europese otter. Deze soort komt in bijna geheel Europa en Azië voor, maar is door jacht, biotoopvernietiging en watervervuiling sterk achteruit gegaan. In diverse landen is hij zelfs helemaal verdwenen.

In Nederland is de otter in 2002 geherintroduceerd, nadat hij ergens in de jaren tachtig was uitgestorven in ons land. Visotters eten voornamelijk vis, maar er zijn gevallen bekend waar otters ook eenden aanvallen. Het dier leeft hoofdzakelijk alleen. Ze hebben een territorium van 4 tot 20 kilometer lang.

Andere namenvisotter; Europese otter
Wetensch. naamLutra lutra
Engelse naamEuropean otter; common otter
VerspreidingEuropa, Azië
Voedselvooral vis
Lengte57 - 70 cm, staart 40 cm
Gewicht7 - 10 kg
Statuskwetsbaar

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF