Home

yak

yak

© Wereld Natuur Fonds

De yak is een rund dat voorkomt op grote hoogten in de Himalaya: tot 6000 meter. Yaks hebben een langharige, zwarte vacht en ook de hoorns - soms bijna een meter lang - zijn donker. In Zuid- en Oost-Azië wordt de gedomesticeerde yak door veel volkeren als huisdier gehouden voor vlees, wol en melk en als lastdier.

De wilde yak is een stuk groter dan de tamme. In het wild is deze diersoort erg zeldzaam geworden: er zijn er naar schatting nog maar zo'n 500 op enkele afgelegen delen van het hooggebergte.

Yaks leven van nature in kudden van 20 tot 200 koeien en kalfjes, waar enkele stieren zich in de paartijd bij aansluiten.

Andere namenjak; bromrund
Wetensch. naamBos grunniens; Bos mutus
Engelse naamyak
VerspreidingHimalaya, Tibet
Voedselgras, kruiden, mossen
Lengtekop-romp tot 3,3 m, staart 60 cm, schouderhoogte 2 m
Gewichttot 525 kg
Statuskwetsbaar

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF