Home

kropgazelle

kropgazelle

© Wereld Natuur Fonds

Deze gazelle is in de woestijnen en half-woestijnen van Azië en het Midden-Oosten te vinden. Ze komen ook voor in koude streken, tot in Siberië. In de winter vormen ze vaak grote groepen van duizenden dieren die afdalen naar de lagere delen om de sneeuw te vermijden. In het voorjaar trekken ze weer omhoog en verspreiden ze zich. Het mannetje van de kropgazelle heeft een opvallende zwelling bij het strottehoofd.

Wetensch. naamGazella subgutturosa
Engelse naamgoitered gazelle; reem gazelle
VerspreidingArabië tot Mongolië
Voedselgrassen, kruiden
Lengtekop-romp 40 - 110 cm, schouderhoogte 60 cm
Gewicht30 - 40 kg
Statusthans niet bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF