Home

gems

gems

© Wereld Natuur Fonds

De gems leeft in de hooggebergtes van Europa en West-Azië. In de beschermde delen van de Alpen zijn ze 's zomers geregeld te zien op een bergwei of tussen de rotsen. In gebieden waar gejaagd wordt, zijn ze erg schuw. Ze staan bekend om hun springkracht en hun scherpe gezichtsvermogen en gehoor. Gemzen kunnen 2 meter hoog en 6 meter ver springen.

Wetensch. naamRupicapra rupicapra
Engelse naamchamois
VerspreidingEuropa, West-Azië
Voedselgras, kruiden, mossen, korstmossen
Lengtekop-romp 0,9 - 1,3 m, schouderhoogte 80 cm
Gewicht40 kg
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF