Home

cavia

cavia

© Wereld Natuur Fonds

De cavia is waarschijnlijk de stamvader van de tamme cavia die bij ons veel als gezelschapsdier gehouden wordt. In het wild komen ze vrij algemeen voor op graslanden in grote delen van Zuid-Amerika. Ze leven in groepen en maken duidelijke looproutes in hun leefgebied. In landen als Peru worden cavia's ook als huisdier gehouden, maar dan vanwege hun vlees.

Andere namenGuinees biggetje
Wetensch. naamCavia aperea
Engelse naamGuinea pig
VerspreidingZuid-Amerika
Voedselgras, bladeren, bast, bloemen, zaden
Lengte20 - 40 cm, geen staart
Gewicht500 - 600 gram
Statusalgemeen

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF