Home

Sociale duizendpoten in Artis

Gorilla'sGorilla's

Sociale duizendpoten in Artis

Veel dieren leven in groepen, werken hecht met elkaar samen en hebben wat voor elkaar over. Meestal is de moeder-kindrelatie de basis van de samenleving. In groepen leven heeft vele voordelen. Je kunt je jongen gezamenlijk grootbrengen, je kunt je gezamenlijk beschermen tegen roofdieren, en je kunt gezamenlijk zoeken naar voedsel. Een heel bijzondere samenlevingsvorm hebben termieten en de sociaal levende mieren, bijen en wespen ontwikkeld. Daar zijn allerlei 'kasten' ontstaan van dieren die bepaalde taken uitvoeren†- zoals werksters en soldaten - maar zich niet kunnen voortplanten. Voor de evolutietheorie van Darwin was dit een probleem; bij evolutie gaat het immers steeds om een maximaal eigen voortplantingssucces. Hoe zit dat dan bij zulke koloniedieren? De koningin is de enige die bevrucht kan worden en die de eieren produceert. De vrouwtjes ontstaan uit bevruchte eieren en hebben daardoor een dubbele set genetisch materiaal; de mannetjes ontstaan uit onbevruchte eieren met een enkele set. De vrouwtjes zijn daarom meer verwant met elkaar. Dus is het niet onlogisch dat deze steriele vrouwtjes zich als werkster of soldaat inzetten voor een gezamenlijk doel, het onder- en behoud van het nest en de productie van zoveel mogelijk 'zussen'.

Sociale insecten en Darwin

Parasolmieren
Parasolmieren

Darwin in The Origin of Species: ''But with the working ants we have an
insect differing greatly from its parents, yet absolutely sterile: so it could never
have transmitted modifications to its progeny. It may well be asked how it is possible to reconcile this case with the theory of natural selection?''

Meer informatie over de dieren in Artis vind je via www.artis.nl.