Home

Sexy staarten in Artis

Sexy staarten in Artis

PauwhaanPauwhaan

Vogels hebben vaak prachtige kleuren of een grote staart zoals deze pauw, maar waarom dat voordeel kon hebben, vond Darwin lastig te verklaren. Immers, opvallen betekent tevens een snellere ontdekking door je vijanden, en met zo'n lange staart is het lastig vluchten voor die tijger die achter je aan zit. Toch moeten deze opvallende eigenschappen voordelen hebben, want anders zouden de dragers de evolutie niet hebben overleefd . Darwin bedacht dat ze gunstig werken in de concurrentiestrijd om de vrouwtjes, en daardoor meer nakomelingen opleveren. Hij noemde dat 'seksuele selectie'.††Bovendien zullen opvallende veren en andere ornamenten of zang conditie en kwaliteit van de bezitter weergeven, en dŠt beÔnvloedt mogelijk de vrouwelijke dieren bij hun keuze van een partner. Of komeetstaartvlinders uit het Vlinderpaviljoen (zie hieronder) elkaars vleugelstaarten ook als 'sex y†' beschouwen, is niet duidelijk. Feit is dat beide geslachten staarten hebben, en dat die van het† mannetje heel lang kunnen worden, wel 15 cm . In het vlinderstadium eten ze niet en leven ze puur voor de voortplanting, maximaal 5 dagen.

Sexy staarten en Darwin

Darwin had gehoord dat er in Artis twee pauwensoorten waren, de groene Javaanse en de blauwe Indiase pauw. Darwin informeerde in 1868 naar de verschillen in ontwikkeling tussen beide soorten. De correspondentie van Darwin met Artis over deze kwestie beslaat in totaal vier brieven, plus drie brieven met een van de Artisleden. ( bron: stadsarchief Amsterdam)

Komeetvlinder
Komeetvlinder

Darwin puzzelde lang over de†betekenis van de pauwenstaart. In†1860 verzuchtte hij in een brief aan bioloog Asa Gray: ''The sight of a feather in a peacock's tail, whenever I gaze at it, makes†me sick!''

Meer informatie over de dieren in Artis vind je via www.artis.nl.