Home

Gevolgen voor de regio

Een warmer noordpoolgebied heeft natuurlijk in de eerste plaats gevolgen voor de regio zelf. Die gevolgen blijven niet beperkt tot de plantengroei. De hele natuur verandert en de menselijke bewoners zullen de gevolgen voelen.

De natuur komt in beweging

Met het opwarmen van de pool zal de vegetatie zich naar het noorden uitbreiden, maar ook het dierenleven, zowel op land als in zee, zal de gevolgen ondervinden. Er zijn al anecdotische verslagen van ijsberen die verdrinken in de ijszee omdat ze geen drijfijs meer kunnen vinden om op te klimmen.

De effecten zijn niet noodzakerlijkerwijs allemaal negatief. Sommige arctische visgronden, die van groot belang zijn voor de wereldvoedselvoorziening, zullen productiever worden. Diersoorten op land die in een gematigd klimaat gedijen zullen zich naar het noorden kunnen uitbreiden.

Maar er zullen veel problemen ontstaan. Gebieden die daar tot nu toe geen last van hebben gehad, zullen nu blootgesteld worden aan nieuwe ziekten, zoals het westnijlvirus, dat overdraagbaar is op mensen.

Gevolgen voor de mensen

Het klimaat zal onstuimiger worden; kustplaatsen zullen steeds vaker te maken krijgen met stormen. Tegelijkertijd worden die gebieden ondermijnd doordat de permafrost ontdooit. De harde ondergrond wordt zacht en staat bloot aan zwaarder weer. Kustplaatsen kunnen op termijn door de zee verzwolgen worden. Ook de rest van de infrastructuur krijgt onder de dooi te lijden. Gebouwen, pijpleidingen en wegen zullen ontwricht raken

Ook voor de mensen is het niet alleen maar slecht nieuws. Minder zee-ijs in de winter betekent ook dat de regio beter bereikbaar wordt voor de scheepvaart. Binnen enkele decennia zal het wellicht zelfs mogelijk zijn om zomers de poolzee recht over te steken, omdat het zee-ijs in dat seizoen vrijwel verdwenen zal zijn. Olie- en gasbronnen die tot dusverre onbereikbaar zijn zullen misschien ontgonnen kunnen worden.

De inheemse bevolking

Voor de oorspronkelijke bewoners zal de klimaatverandering de grootste impact hebben. Hun† natuurlijke voedselbronnen zullen zich verplaatsen of verdwijnen. De veranderende weersomstandigheden zullen hun traditionele manier van leven wellicht onmogelijk maken.

Toenemende UV-straling

Voor zowel de oorspronkelijke als de 'nieuwe' bewoners†van het poolgebied geldt dat ze de komende jaren bloot zullen staan aan toenemende UV-straling van de zon door het dunner worden van de ozonlaag.

Een informatiebron gaat verloren

Het poolijs bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van ons klimaat. Als het allemaal zou verdwijnen is die kennis verdwenen.

Het eeuwige ijs als archief