Home

De boomgrens schuift op

Als de noordpool warmer wordt gebeurt er meer dan alleen een toename van de temperatuur en het smelten van het ijs. Het klimaat is een complex systeem van verschijnselen in de atmosfeer, de zee en op het land die elkaar allemaal beinvloeden. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, en misschien ook† onverwacht.

Met het wegsmelten van het arctische sneeuw en ijs komen donkerder land en oceaanoppervlakten bloot te staan aan het directe zonlicht. Deze zullen sneller opwarmen dan het reflecterende ijs en sneeuw, waardoor de opwarming in het gebied verder zal versnellen.

Met sneeuw en ijs bedekt land- en zee-oppervlak weerkaatst 85% van het zonlicht. Donkere grond en vegetatie weerkaatsen maar 20% en de zee zelfs maar 10% en houden dus veel meer warmte vast
Met sneeuw en ijs bedekt land- en zee-oppervlak weerkaatst 85% van het zonlicht. Donkere grond en vegetatie weerkaatsen maar 20% en de zee zelfs maar 10% en houden dus veel meer warmte vast

Effecten van plantengroei

Als de poolgebieden opwarmen zal de boomgrens naar het noorden op gaan schuiven. Meer plantengroei in het gebied betekent dat er ook meer CO2 wordt vastgehouden. Dit gaat het broeikas effect†tegen. Maar tegelijkertijd warmt de aarde meer op doordat de begroeiing meer warmte vasthoudt. Dit effect zal waarschijnlijk sterker zijn dan het afkoelende effect van de CO2 -absorptie.

De begroeiing zal naar verwachting de komende eeuw sterk toenemen.
De begroeiing zal naar verwachting de komende eeuw sterk toenemen.

De stijging van de temperatuur in het noordpoolgebied heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de regio. De effecten kunnen over de hele wereld voelbaar worden.

storing in de transportband