Home

Afsmelten Groenland

De omvang van het seizoensmatige wegsmelten van het oppervlak van de Groenlandse ijsplaat wordt sinds 1979 per satelliet gevolgd. Duidelijk is te zien dat tussen 1992 en 2002 de smeltzone, waar de zomerwarmte sneeuw en ijs aan de randen van de ijsplaat in een sneeuwbrij en meren van smeltwater verandert, zich verder landinwaarts heeft bewogen. Hierdoor neemt de hoeveelheid (zoet) smeltwater in de oceanen toe. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de stromingen op de oceaan en dus het regionale klimaat.