Home

Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige en complexe psychiatrische ziekte die gepaard gaat met psychoses. Bij deze hersenaandoening verliest iemand het contact met de werkelijkheid en gaat het algemeen functioneren achteruit.Op de linker PET-scan heeft een schizofreniepatiŽnt geen medicijnen ingenomen. Op de middelste scan heeft de patiŽnt een medicijn ingenomen dat veel bijwerkingen geeft. De rechterscan toont de werking van een nieuw medicijn zonder bijwerkingen.
Op de linker PET-scan heeft een schizofreniepatiŽnt geen medicijnen ingenomen.
Op de middelste scan heeft de patiŽnt een medicijn ingenomen dat veel bijwerkingen geeft.
De rechterscan toont de werking van een nieuw medicijn zonder bijwerkingen.

Kenmerken

Er is geen betrouwbare test om de diagnose schizofrenie te kunnen stellen. Dit kan enkel aan de hand van iemands voorgeschiedenis en de verschijnselen.†De meest kenmerkende verschijnselen zijn wanen, hallucinaties, het wegvallen van de samenhang in spreken en denken, onlogische gedragingen en een gebrek aan emoties en motivatie. Minstens twee van deze symptomen moeten gedurende minimaal een maand optreden en iemand moet sociaal en beroepsmatig† slecht functioneren voordat er van schizofrenie gesproken kan worden.Psychose

De verschijnselen van schizofrenie†kunnen zeer verschillend zijn en ze komen in uiteenlopende combinaties voor, zelfs per persoon. Wanneer†een combinatie van symptomen leidt tot verlies van contact met de werkelijkheid spreken we van een psychose. Steeds terugkerende psychoses verdelen het leven van schizofreniepatiŽnten vaak in 'goede en slechte periodes.'Oorzaak

De specifieke oorzaak van schizofrenie is niet bekend.†Wel is duidelijk dat†erfelijkheid een rol speelt, maar genetische aanleg alleen is niet de enige factor. Problemen rond de geboorte of een virusinfectie van de hersenen zouden ook een rol kunnen spelen. Sommige deskundigen spreken van biologische gevoeligheid voor schizofrenie: 'kwetsbaarheidsstress'. Belastende omstandigheden zoals bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen maken†iemand dusdanig kwetsbaar dat een psychose de kans krijgt. Schizofrenie openbaart zich vaak rond de puberteit, een tijd van grote persoonlijke veranderingen.Behandeling

De behandeling vindt plaats in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Medicijnen, de zogenaamde antipsychotica, bestrijden effectief de symptomen maar bieden geen genezing. Helaas is het blijven slikken van medicijnen niet voor iedere schizofreniepatiŽnt goed vol te houden, onder andere vanwege de bijwerkingen. Een andere reden om geen medicijnen te willen slikken is dat het schizofreniepatiŽnten soms volledig ontbreekt aan inzicht in hun ziekte. Wanneer patiŽnten de voortekenen van een psychose bij zichzelf leren herkennen, kunnen ze tijdig hulp zoeken. Daarom hoort goede voorlichting bij de behandeling.

Overigens wordt bij schizofrenie vaak ten onrechte gesproken van een 'gespleten persoonlijkheid'. Een 'gespleten persoonlijkheid' is een andere stoornis: MPS ofwel Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis.