Home

Scantechnieken

De hersenen zijn erg moeilijk toegankelijk voor onderzoek omdat ze zo goed door de schedel worden afgesloten. Diverse scantechnieken kunnen er toch doorheen kijken en op die manier hersenaandoeningen vaststellen.
MRI-scan, van bovenaf genomen
MRI-scan van gezonde hersenen


Vergevorderde technieken

Zo'n dertig jaar geleden kon alleen onderzoek plaats vinden na de dood van een patiŽnt. Inmiddels is de techniek zo vergevorderd dat er meerdere manieren zijn om in levende hersenen te kijken. Zo hoopt een arts vast te kunnen stellen wat een patiŽnt mankeert.
Het laten maken van een scan is een onderzoeksmethode†om erachter te komen wat er mis is in de hersenen.†CT-scan

De oudste manier is een verbetering van de rŲntgenstralen-techniek, genaamd CT (Computer Tomografie). RŲntgenstralen worden vanuit verschillende hoeken door de hersenen gestuurd en weer opgevangen. De opgevangen signalen worden door een computer verwerkt. Grotere hersenletsels worden op die manier zichtbaar gemaakt. Dankzij de vooruitgang in de techniek kunnen steeds verfijndere beelden gemaakt worden.MRI-scan

Meer precieze beelden, van bijvoorbeeld kleine tumoren, MS of infarcten, levert MRI op: bij 'Magnetic Resonance Imaging' wordt een patiŽnt in een sterk magneetveld geplaatst. Verfijning van deze techniek (fMRI, dMRI, MRS en MRSI) maakt het mogelijk het actief functioneren van hersenen duidelijk te maken.


MRI-scan, dwarsdoorsnede
MRI-scan van gezonde hersenen, dwarsdoorsnede

PET-scan

Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) maakt kleurige afbeeldingen van hersenactiviteit na het inspuiten van kleine hoeveelheden radioactieve markeerstoffen.EEG en MEG

Onderzoek naar onder andere slaapproblemen en epilepsie wordt verricht door middel van een EEG (Elektro-Encefalografie): elektroden, vaak door middel van een soort badmuts op het hoofd geplakt, meten de elektrische signalen aan de oppervlakte van de hersenen. Epilepsie bijvoorbeeld gaat gepaard met elektrische ontladingen. Zichtbaar wordt welke hersengebieden actief zijn, dus waar informatie wordt verwerkt.
Een verfijning van deze techniek is MEG (Magneto-Encefalografie), een registratie van elektromagnetische velden als gevolg van elektrische hersenactiviteit.