Home

PDD - NOS

PDD-NOS, pervasieve ontwikkelingsstoornissenRestcategorie

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een restcategorie.

Een bekend leerboek in de psychiatrie, het diagnostisch handboek de DSM-IV, onderscheidt drie specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornissen: autisme, het Rett-syndroom en de desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd. Daarnaast is er een restcategorie gecreŽerd voor de groep contactgestoorde kinderen die niet geheel voldoet aan de criteria voor ťťn van de drie stoornissen.

PDD-NOS is dan ook niet echt een diagnose maar meer een aanduiding van een groep stoornissen. Men heeft het in Nederland bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen ook wel over aan autisme verwante stoornissen of over stoornissen in het autistisch spectrum.Pervasieve stoornis

Bij een pervasieve stoornis gaat het om een stoornis die in het totale ontwikkelingsverloop van een kind doordringt. Dit betekent dat bij een kind met PDD-NOS behalve de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstelingsvermogen, ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel en fantasie verstoord kunnen verlopen.Kenmerken PDD - NOS

Bij PDD-NOS ontbreekt het het kind aan wederkerigheid in sociale contacten, het gedrag is vaak star, de interesses zijn beperkt, de gedragingen zijn stereotiep en de communicatie is niet goed. Kinderen met PDD-NOS kunnen door hun problemen in de sociale omgang vaak heel onzeker, eenzaam en angstig zijn. Voor ouders is de opvoeding van kinderen met PDD-NOS een zware klus.Onduidelijke oorzaak

De oorzaak van pervasieve ontwikkelingsstoornissen is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van de hersenen die gevolgen heeft voor het verwerken van met name sociale informatie.
De behandeling van de verschijnselen kan bestaan uit een combinatie van extra begeleiding op school, medicatie (bijvoorbeeld tegen angst) en diverse therapieŽn (zoals gedragstherapie).