Home

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose is een aandoening waarbij de laag myeline (de myelineschede) die hersen- en ruggenmergzenuwen omhult wordt aangetast. Dit proces wordt demyelinisatie genoemd.†De pijltjes geven ontstekingshaarden aan die de verlammingen veroorzaken
De pijltjes geven ontstekingshaarden aan die de verlammingen veroorzaken

Demyelinisatie

Myeline is een witte stof rond de zenuwuitlopers die ervoor zorgt dat impulsen sneller langs de zenuwbanen worden geleid of juist het onbedoeld overspringen op andere zenuwen voorkomt.†Demyelinisatie is het gevolg van beschadiging of vernietiging van de myelineschede.
Dit kan†verschillende oorzaken hebben zoals onder andere ontstekingen, een beroerte of stofwisselingsziekten. Het gevolg is dat zenuwprikkels niet meer optimaal worden geleid, zowel†bij de†motorische†(bewegingsproblemen) als†bij de sensorische zenuwen (problemen met zintuiglijke waarneming).
Bij een uitgebreide demyelinisatie kan de onderliggende zenuw zelfs afsterven. De schade is in dat geval onherstelbaar.Multiple sclerose

Demyelinisatie treedt op bij diverse aandoeningen. MS is er ťťn van. Bij MS raakt†de myelineschede op†meerdere plaatsen beschadigd of vernietigd als gevolg van†ontstekingen.†Op die plaatsen ontstaat er een soort littekens of plaques (verharding) waardoor het centrale zenuwstelsel niet goed meer functioneert. De term multiple sclerose†is hierop gebaseerd:†multiple = verscheidene; sclerose = verharding. Met andere woorden: harde plekken die op meerdere plaatsen voorkomen.
De plaats en de mate van de myelinebeschadiging zijn van grote invloed op†de ernst en de duur van de aandoening.Auto-immuunziekte

Het is nog niet duidelijk hoe MS precies ontstaat maar†er zijn †aanwijzingen dat het een auto-immuunaandoening is: een ziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam zich ten onrechte tegen lichaamseigen weefsel†keert. Een besmetting met bijvoorbeeld een virus zou een dergelijke reactie opgeroepen kunnen hebben. In het geval van MS vormt de myeline het doelwit van het auto-immuunsysteem en worden daartegen antilichamen aangemaakt. Deze antilichamen wekken een ontstekingsreactie op en beschadigen de myelineschede.
Het is nog niet bekend waardoor het afweersysteem ontregeld is.Oorzaken MS

Onderzoekers vermoeden dat†bij MS zowel†erfelijke als omgevingsfactoren een rol spelen. Tevens komt de aandoening wereldwijd mťťr voor naarmate de afstand tot de evenaar toeneemt. Dit lijkt in verband te staan met het klimaat waarin men zijn eerste tien levensjaren doorbrengt.†
MS komt voor bij ťťn op de 2000 mensen die de eerste tien jaar van hun leven in een gematigd klimaat hebben doorgebracht. Dit in tegenstelling tot mensen die in de tropen zijn opgegroeid:†ťťn op de 10.000.
MS treft meer vrouwen dan mannen.†Symptomen MS

De eerste verschijnselen treden in het algemeen op tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar, met een piek rond de 30. MS begint vaak met slecht zien door ťťn oog, met gevoelsstoornissen (tintelingen), vermindering van kracht, verkrampte bewegingen, duizeligheid en coŲrdinatiestoornissen.
Deze vage aanwijzingen voor demyelinisatie worden vaak niet als het begin van MS herkend.Verloop van de ziekte

Het verloop van MS verschilt sterk. Invaliditeit kan tientallen jaren uitblijven maar de ziekte kan - in zeldzame gevallen - ook binnen enkele weken of zelfs dagen tot de dood leiden.
Bij de meeste patiŽnten verloopt de ziekte aanvankelijk in perioden van afwisselend verbetering en verslechtering. De aandoening kan jarenlang gelijk blijven. Bij anderen treedt er binnen enkele weken of maanden een verslechtering op. Dit grillige verloop is voor MS-patiŽnten vaak een groot probleem.

Naarmate de terugvallen vaker optreden wordt de handicap groter: de verlammingen worden steeds erger.†Uiteindelijk worden de verschijnselen blijvend zodat men bedlegerig wordt of een rolstoel nodig heeft.††

Er bestaan diverse medicijnen die de symptomen bestrijden. MS is met een MRI-scan zichtbaar te maken.