Home

Migraine

Bij migraine ontstaat een plotselinge hoofdpijn die gepaard kan gaan met misselijkheid en braken. Daarnaast is men overgevoelig voor licht en geluid.Oorzaak

Migraine treedt op als bloedvaten in de hersenen zich eerst vernauwen en vervolgens wijder worden. De precieze oorzaak hiervan is nog onbekend maar zou een gevolg kunnen zijn van een verstoring in de concentratie van de neurotransmitter serotenine. 
Neurotransmitters zijn chemische stoffen in ons lichaam die zorgen voor informatieoverdracht, ook naar de bloedvaten. Vlak voor een migraineaanval stijgt namelijk de concentratie serotenine, direct erna daalt hij weer. Deze wisselende concentratie veroorzaakt vernauwing en verwijding van de bloedvaten in de hersenen.

Erfelijkheid speelt bij migraine een, nog onduidelijke, rol. Er zijn aanwijzingen dat een groep hersencellen in de hersenstam zich abnormaal gaat gedragen.
Er zijn verschillende medicijnen die aanvallen kunnen helpen voorkomen.Duur van een migraineaanval


Een migraineaanval kan uitgelokt worden door verschillende factoren zoals bijvoorbeeld stress, medicijnen, bepaalde voedingsmiddelen of slaapgebrek. Het verloop kan voor iedereen verschillend zijn met symptomen als pijn, duizeligheid, gestoord gezichtsvermogen, overgevoeligheid voor licht en geluid, misselijkheid of braken.

Een aanval duurt minimaal vier uur en is meestal na een dag (soms twee tot drie dagen) over. Het aantal aanvallen varieert sterk; bij vrouwen treden aanvallen vaak op tijdens de menstruatie. Migraine komt veel meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Ook komt in bepaalde families vaker migraine  voor.
Bij kinderen kunnen de symptomen anders zijn: buikpijn, overgeven, verwardheid waarna alsnog hoofdpijn volgt.

Bij ongeveer een derde van de mensen met migraine leidt een aanval tot ernstige beperkingen in het functioneren. Het terugkerende karakter èn het stigma van 'een hoofdpijntje' bemoeilijken vaak de relatie met bijvoorbeeld een werkgever.Klassieke migraine

Een meer zeldzame vorm heet klassieke migraine. Hierbij ziet een patiënt voor de aanval een aura: het blikveld verandert, men ziet lichtjes en flikkeringen. Ook kunnen tintelingen in een lichaamshelft optreden. Na ongeveer een half uur verdwijnen de verschijnselen om plaats te maken voor de 'normale' migraine.Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn komt met name bij mannen voor. Er ontstaat een gekmakende, bonzende pijn rond één oog die kan uitstralen naar de slaap of kaak. Er is geen sprake van misselijkheid of braken. Een aanval duurt gewoonlijk niet langer dan een half uur maar komt gedurende enkele weken tot maanden meerdere keren per dag voor. Hierna volgt een periode zonder aanval.