Home

Meniere en tinnitus

De voornaamste kenmerken van de ziekte van Ménière zijn blijvend gehoorverlies en aanvallen van duizeligheid (plotselinge valneigingen) in combinatie met misselijkheid.

 


Symptomen


De ziekte van Ménière is genoemd naar een 19e eeuwse Franse arts. De symptomen treden op in aanvallen. In eerste instantie lijken deze symptomen op een hersenaandoening te wijzen zoals een
tumor of epilepsie. Het gaat om gehoorverlies, oorsuizen en aanvallen van draaiduizeligheid in combinatie met misselijkheid, braakneigingen en zweten. Daarnaast kan er nystagmus ontstaan.
Nystagmus slaat op een onwillekeurige, ritmische beweging van beide ogen. Dit gebeurt onafhankelijk van de willekeurige oogbewegingen en kan niet bewust worden onderdrukt. Het gevolg is een trillend beeld en een lagere gezichtsscherpte.

De ernst en de frequentie van de aanvallen kunnen sterk wisselen maar tussen de aanvallen door zijn er geen klachten. Veel patiënten hebben in het verleden migraine gehad. Wetenschappelijk gezien is er echter nog geen verband aangetoond.Teveel binnenoorvloeistof

De symptomen van Ménière worden veroorzaakt door een overmaat aan binnenoorvloeistof. De reden voor die vochtophoping is onbekend. Het blijvende gehoorverlies en de duizeligheid kan de kwaliteit van leven aantasten.

Naar schatting zijn er in Nederland 10.000 à 15.000 mensen met deze ziekte. Door dit geringe aantal en de aard van de symptomen zijn bijvoorbeeld huisartsen niet altijd goed bekend met Ménière. De behandeling is in handen van een KNO-arts.Tinnitus

Tinnitus is afgeleid van het Latijnse tinnire, rinkelen. Bij tinnitus hoort iemand continu een geluid terwijl dat er niet is. Mensen kunnen allerlei verschillende geluiden horen: een pieptoon, ruisen, suizen, brommen, fluiten. Het kan een zware geestelijke belasting vormen: de patiënt vraagt zich af waarom hij iets hoort dat er niet is en hoe hij kan voorkómen dat hij gek wordt van het geluid.

Tinnitus komt veel voor: zo'n drie tot vier procent van de volwassenen heeft het continu. Tinnitus kan ontstaan als gevolg van de ziekte van Ménière, een ontsteking in het middenoor en het gebruik van bepaalde medicijnen. Men kan door het continue oorsuizen angstig worden. Er bestaat een soort gehoorapparaatje dat het oorsuizen als het ware neutraliseert. Ook kan het vermijden van stilte een goed tegenwicht bieden.