Home

Dyslexie/dyscalculie

Van alle leerstoornissen is dyslexie wel de bekendste. Dyslexie, ofwel woordblindheid, betekent dat iemand†moeite heeft met†het†ontcijferen van† woorden,†met spelling- en schrijfproblemen tot gevolg. De verwerking van klanken en†woorden in de hersenen is verstoord.

Kenmerken dyslexie


Bij dyslexie gaan lezen, spellen en ook zelf schrijven -gezien de leeftijd en het onderwijsniveau- veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Ook gehoor- en gezichtsvermogen zijn normaal. Voordat de diagnose wordt gesteld loopt een dyslectisch kind kans voor 'dom' te worden versleten.
Een aanwijzing voor mogelijke dyslexie is†dat een kind een lees- en spellingachterstand op leeftijdgenootjes heeft van†minstens anderhalf jaar.

De stoornis in de hersenen is al vanaf de geboorte aanwezig. Bijna vier keer zoveel jongens als meisjes zijn dyslectisch. Wetenschappers verschillen van mening over de vraag of er alleen in de linker hersenhelft iets misgaat - waar cognitieve aktiviteiten worden aangestuurd - of ook nog in de rechterhelft.

Daar het een hersenaandoening is houdt dyslexie, ondanks behandeling,†niet op bij het bereiken van de volwassen leeftijd. Er zijn aanwijzingen dat dyslexie erfelijk kan zijn.Letter- en woordomdraaiingen die vaak voorkomen

d............†††††††††††††wordt vaak veranderd in†††††††††† ...........b
m...........†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ...........w
h............†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ............n
lam.......†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ............mal
een.......†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ............neeBehandeling

De behandeling van dyslexie vindt niet plaats in de geestelijke gezondheidszorg maar in het onderwijs. Dyslectische kinderen kunnen eventueel terecht in het speciaal onderwijs waar leerkrachten† werken die gespecialiseerd zijn in leerproblemen (orthopedagogen). De overheid probeert regulier en speciaal onderwijs te integreren zodat het ook mogelijk is dat een kind op een 'normale' school†specialistische hulp krijgt.
Lotgenotencontact wordt georganiseerd door 'Balans' (voor kinderen) en 'Woortblind' (volwassenen).Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis die nauw verwant is aan dyslexie. Immers, net als bij geschreven taal wordt er gerekend met symbolen die bij elkaar getallen vormen (zoals letters woorden vormen). De oorzaak kan een hersenbeschadiging of erfelijk van aard zijn. Er worden drie vormen onderscheiden: geen cijfers en getallen kunnen lezen of op de juiste manier opschrijven, het op de verkeerde plek plaatsen van cijfers en getallen,†de rekenregels niet beheersen.