Home

Depressie

Iedereen zit wel eens in de put. Wanneer een neerslachtige bui echter†lang aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie.Wanneer†heeft iemand †een depressie

Depressie is (nog) geen medisch aantoonbare aandoening. De diagnose berust vooralsnog op de afspraak dat††in een periode van minstens twee weken tenminste vijf van de volgende symptomen voorkomen: neerslachtigheid, het verlies van belangstelling voor en plezier in aangename dingen, meer of juist minder eetlust, moeilijk in slaap kunnen komen of juist veel slapen, geagiteerdheid of juist lusteloosheid, vermoeidheid, gevoelens van schuld en minderwaardigheid, concentratieproblemen of gedachten aan zelfdoding.
Er mag geen sprake zijn van een normale reactie op bijvoorbeeld het overlijden van een partner of vriend, evenmin van een specifieke oorzaak zoals medicijngebruik. De symptomen moeten ernstig genoeg zijn om het dagelijks leven in de war te sturen.
Depressie kan ook voorkomen in combinatie met een bepaalde hersenaandoening. Bekend is dat beroerteslachtoffers relatief vaak een depressie krijgen.

In een licht depressieve periode lukt het nog om dagelijkse activiteiten uit te voeren, hetgeen bij een matige depressie nauwelijks lukt. Bij een ernstige depressie kunnen zelfs psychotische verschijnselen optreden.Behandelingsmogelijkheden

Depressie is in het algemeen goed te behandelen. Na gesprekken met de huisarts kan de behandeling beginnen: gesprekstherapie, medicijnen of een combinatie van beide. Helaas heeft niet iedereen baat bij anti-depressiva. Bovendien†kunnen er ongewenste bijwerkingen optreden.
Het kan ook voorkomen dat neerslachtigheid en gebrek aan interesse een onderdeel van de persoonlijkheid lijken. Wanneer deze stoornis minder ernstig dan een depressie is, wordt het dysthymie genoemd.Winterdepressie

Winterdepressie is het (terugkerend) optreden van een depressieve periode die†gewoonlijk in november of december begint. In december en januari, als de dagen kort zijn,†is de depressie het hevigst. Met het lengen der dagen verdwijnt hij weer. Dagelijkse blootstelling aan fel kunstlicht (lichttherapie) kan de hersenen wijsmaken dat het zomer is en de depressie zo doen verdwijnen.Manisch-depressief

De manisch-depressieve stoornis (ook wel bipolaire stoornis genoemd) wordt gekenmerkt door afwisselende perioden van overdreven opgewektheid en neerslachtigheid.
Tussen deze perioden in functioneert de persoon normaal. Naarmate hij ouder wordt, kunnen de depresieve periodes vaker en langduriger terugkeren.

De Nederlandse Stichting voor Manisch Depressieven biedt onder andere een telefonische hulplijn.
De Depressie Stichting vecht voor erkenning van depressie als een ziekte, onder andere door het geven van voorlichting.