Home

Autisme

Autisme manifesteert zich al voor het derde levensjaar.†
Aanvankelijk†denken veel ouders dat het kind doof of blind is. Het reageert namelijk niet op geluiden, maakt geen oogcontact en heeft een†lege blik.

Onvermogen tot contact

Een autist†is niet in staat†normaal contact met mensen te maken en reageert niet op sociale signalen. Hij of zij†is sterk op zichzelf gericht en afgesloten voor de buitenwereld. Bezigheden en interesses zijn beperkt, motorische handelingen worden vaak herhaald, zoals het fladderen met de handen. Het denken is weinig creatief en het lukt slecht problemen op te lossen.
Autisme komt vijf keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.Zeer verschillende symptomen†

Dikwijls is een autist gefascineerd door ťťn of enkele specifieke handelingen en voorwerpen. Vanwege de sterk uiteenlopende symptomen, waarvan een groot aantal ook bij tal van andere psychiatrische aandoeningen voorkomt, wordt vaak gesproken over autisme en aanverwante contactstoornissen. Het afwijkende gedrag kan een ramp zijn voor de sociale samenhang binnen een gezin.Oorzaken van†autisme

In het verleden nam men aan dat autisme veroorzaakt werd door een slechte, kille opvoeding van de†ouders. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een fabel is: autisme is een aantoonbare hersenafwijking. Deze ontwikkelingsstoornis ontstaat soms door ongunstige (ongezonde) omstandigheden gedurende de zwangerschap,†meestal echter door genetische factoren. Een gen kan spontaan veranderen maar ook erfelijkheid kan een rol spelen. In de regel is het IQ van een autist lager dan gemiddeld.

Autisme is niet te genezen. Maar met het ouder worden van het kind en met educatieve en psychotherapeutische hulp kunnen de levensomstandigheden wel verbeteren. Een autist is gebaat bij zoveel mogelijk structuur om zich heen in het dagelijks leven. Sommige medicijnen kunnen gedragsproblemen bestrijden.Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger wordt gezien als een lichtere variant van autisme. Er is dan weliswaar sprake van sociale- en gedragsproblemen, maar de intelligentie is 'normaal'.
De stoornis wordt meestal pas na de kleuterleeftijd duidelijk wanneer een eenzijdige en beperkte belangstelling naar voren komt, bijvoorbeeld voor ruimtevaart of topografie. De verplaatsing in anderen (leeftijdgenootjes) is beperkt. Voorbeeld van het syndroom van Asperger is de hoofdpersoon Raymond uit de film Rain Man, gespeeld door Dustin Hoffman.