Home

Angststoornissen

Angst is een pijnlijk gevoel van onbehagen en van een mogelijk dreigend gevaar.Nuttige angst

Naast angstgevoel zijn er lichamelijke verschijnselen zoals een versnelde hartslag, zweten, een verhoogde bloeddruk en een droge mond. Angst heeft een nuttige functie omdat riskante situaties worden vermeden. Het lichaam maakt dan stresshormonen zoals adrenaline aan. Daardoor wordt het lichaam paraat en is het klaar om snel te kunnen reageren.Ongegronde angst

Iedereen is wel eens bang maar bij een angststoornis is die angst ongegrond: de omstandigheden vormen geen aanleiding voor de angst. Door een angststoornis kan men op den duur doodgewone situaties gaan vermijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. De gevolgen van een angststoornis kunnen zeer ernstig zijn zoals vereenzaming en alcoholmisbruik. Ook voor partner/familieleden kan de leefsituatie ingrijpend veranderen.†De meest voorkomende angsten

De term angststoornis is een verzamelnaam. Hieronder volgt een beschrijving van de meest voorkomende vormen.


Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)

De obsessief-compulsieve stoornis (OCS) ofwel dwangneurose is een psychiatrische stoornis. Kenmerkend zijn angstverwekkende gedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). Een ongewenste gedachte keert steeds terug, vaak met een seksuele of agressieve inhoud. Dwanghandelingen kunnen dan gaan dienen om de gedachten als het ware te bezweren of te onderdrukken. Een voorbeeld van een dwanghandeling is het dwangmatig wassen van de handen als gevolg van smetvrees.


Paniekstoornis

Een paniekstoornis is een onverwachte aanval van een†terugkerende, overweldigende angst. Deze kan 'zomaar' optreden of samenhangen met een bestaande of ophanden zijnde situatie.


Fobie

Een fobie is een niet realistische angst voor een specifiek object of een specifieke situatie zoals bijvoorbeeld een spinnenfobie of vliegangst.


Gegeneraliseerde angst

Bij een gegeneraliseerde angst is daarentegen sprake van een voortdurende angst die het leven beheerst.

Angststoornissen†komen†regelmatig voor in combinatie met depressie. Ook bij dementie of in het begin van een psychose kan angstig gedrag optreden.
Zeer veel mensen blijken last te hebben van angststoornissen. Onderzoek†wijst uit†dat bijna twintig procent van de Nederlanders er ooit mee te maken heeft gehad. Onder hen zijn twee keer zoveel vrouwen†als mannen.Behandelingsmethoden

De meeste angststoornissen gaan niet vanzelf over. Sommige mensen bestrijden de angst op eigen kracht. Met behulp van cognitieve en gedragstherapie en/of medicijnen zijn angststoornissen redelijk te behandelen. Medicijnen die de angst onderdrukken worden anxiolytica genoemd. Daarnaast worden kalmeringsmiddelen en anti-depressiva gebruikt.Verschillende oorzaken

Er is niet ťťn specifieke oorzaak aan te wijzen voor angststoornissen. Het gaat om een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren. Sommige onderzoeken tonen aan dat angst voor 40 procent erfelijk is.
Ook verstoringen in de chemische stoffen die boodschappen tussen hersencellen doorgeven (zoals de neurotransmitter serotonine) spelen bij angst een rol. Daarnaast kan bijvoorbeeld een traumatische jeugdervaring de oorzaak zijn. Maar hoe de factoren precies op elkaar inspelen is nog onbekend.