Home

Afasie

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. De oorzaak van deze taalstoornis is een hersenbeschadiging door een beroerte, hersentumor, hersenschudding, ontsteking, operatie of vergiftiging.

Hersendeel†beschadigd

Meestal is de linker-hersenhelft getroffen, de plek waar bij de meeste mensen het taalcentrum ligt. Niet alle functies zijn altijd even zwaar getroffen. Ook de mate van taalstoornis kan wisselend zijn: woorden die iemand op het ene moment niet te binnen schieten, kunnen in een andere situatie moeiteloos over de lippen komen.Herstel

Direct na de beschadiging is afasie het ernstigst. Tot ongeveer een half jaar erna treedt spontaan herstel op. Logopedie bevordert het herstel, maar volledig herstellen is meestal niet mogelijk. Wel kan een afasiepatiŽnt beter leren omgaan met de beperkingen.

Naar schatting hebben 35.000 Nederlanders een vorm van afasie. Dankzij haar donateurs kon de Hersenstichting Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van Kompro 2000. Dit is een computer-oefenprogramma dat de Afasie Vereniging Nederland heeft ontwikkeld. Het bestaat uit duizenden afbeeldingen waarbij men op verschillende niveaus zinsbouw-, geheugen- en uitspraakoefeningen†kan doen. Het stelt de afaticus onder andere in staat te oefenen zonder de partner steeds te moeten belasten.