Home

Griend

Griend (Globicephala melas). Illustratie: Rob van Assen - ©† ArtBoutique

Classificatie
Klasse: Mammalia (zoogdieren)
Orde: Cetacea (walvissen)
Onderorde Odontoceti (tandwalvissen)
Familie: Delphinidea (dolfijnen)
Geslacht: Globicephala
Soort: Globicephala melas (griend)

Globicephala betekent 'bolvormig hoofd' en melas 'zwart'

Namen
Nederlands: griend; zwarte griend; traanvis
Engels: long-finned pilot whale; pothead whale
Frans: le globicephale noire
Duits: GrindwalFoto's: FIRMM www.firmm.org


© 2003 Kustvereniging EUCC, Leiden

Beschrijving
De griend is een stevige walvis met een lage, afgeronde rugvin op ongeveer eenderde van het lichaam. De rugvin van jonge dieren is meer driehoekig dan die van oudere dieren. De slanke borstvinnen zijn puntig en lang, vaak net zo lang als een kwart van de totale lichaamslengte. Het voorhoofd is bol met een heel kleine snuit daaronder en ze hebben 8 - 13 paar tanden in elke kaak.

Kleur
Donkerbruin of grijszwart. Jongen zijn†lichter (grijs) van kleur.

Lengte
Mannetjes: 4 - 7,60 m.; vrouwtjes: 3 - 5,60 m; pasgeborenen: 1,80 - 2 m.

Gewicht
Volwassen dieren:1,8 - 3,5 ton; pasgeborenen: 75 kg.

Verspreiding
Grienden komen voor in alle gematigd koude en subpolaire wateren van alle oceanen met uitzondering van het noorden van de Stille oceaan. Ze hebben een voorkeur voor diepere wateren.

Migratie
Sommige populaties blijven altijd ver weg van de kust terwijl anderen af en toe ook dichterbij de kust vertoeven, afhankelijk van de migratie van inktvissen.

Habitat
Subpolaire en gematigde wateren met een oppervlaktetemperatuur tussen de 0 en 25 graden.

Voedsel
De griend heeft een voorkeur voor inktvis, maar eet ook wel vis.

Gedrag en voortplanting


Sociaal gedrag
De griend komt normaliter voor in groepen van 50 -100 individuen, waarbij ťťn van de dieren de leider is. Ze komen vaak voor in gemengde groepen met kleinere soorten walvissen, zoals bijvoorbeeld de dwergvinvis. Ze hebben een familieband die zo sterk is dat als er ťťn strandt, de rest zal volgen.

Geluiden
Grienden maken klik- en fluitgeluiden. pilot.wav (200 Kilobytes)

Mobiliteit
Grienden halen vaak een aantal keer adem voordat ze een aantal minuten onderduiken. Als ze voor voedsel aan het duiken zijn kunnen ze langer dan 10 minuten onder water blijven. Ze kunnen tot 600 m diep duiken maar gaan meestal niet dieper dan 30 - 60 m. Grienden zijn†erg actief en acrobatisch, maar soms doen ze net alsof ze slapen. Ze liggen dan stil aan de oppervlakte en als ze bewegen doen ze dat heel langzaam.

Levensverwachting
Mannetjes kunnen rond de 46, vrouwtjes zo'n 60 jaar oud worden.

Bedreigingen
De mens vormt de grootste bedreiging: vooral door de jacht en het uitzetten van visnetten waarin de grienden verstrikt kunnen raken.
Op de Faroer-eilanden worden†grienden dieren elk jaar massaal gedood tijdens een traditionele slachting. Bij deze gelegenheid maken de eilandbewoners handig gebruik van de gewoonte van de dieren elkaar te volgen. Zelfs nadat een aantal dieren is gedood, blijft de groep nog steeds in de buurt.

Bescherming
IWC-verdrag tegen de commerciŽle walvisvaart (1986)
EU Habitatrichtlijn, bijlage IV
Bern Conventie Appendix II
Bonn (ook bekend als CMS) Conventie Appendix II
CITES: Appendix II

Aantallen
Exacte aantallen onbekend. Komt veelvuldig voor.

Voor een overzicht van strandingen aan de Nederlandse kust: www.walvisstrandingen.nl

Aanbevolen literatuur en bronnen:
www.cetacea.org
www.wdcs.org
http://animaldiversity.ummz.umich.edu
http://quin.unep-wcmc.org
The Magna Illustrated Guide to Mammals of Britain and Europe
G. Waller, Sealife. GMB / Pica Press.
M. WŁrtz and N. Repetto, Walvissen & Dolfijnen.
M. Carwardine e.a. 1998. Walvissen, dolfijnen & bruinvissen.
De Vleet. EcoMare, Texel.