Home

Recht en beleid in Antarctica

Hoewel veel landen rechten claimen, is geen enkele natie in Antarctica de baas. Het is het laatste continent dat niemand toebehoort.
De Internationale Gemeenschap heeft in tal van verdragen afgesproken dat er zeer voorzichtig met de natuur in dit nog onbedorven continent moet worden omgesprongen.
Het belangrijkste is het Antarctica Verdrag: hierin staat wat landen mogen, en vooral wat ze niet mogen.