Home

Vogels in het noordpoolgebied

Vogels in het Noordpoolgebied

De vogelwereld toont†relatief grote contrasten. Op de toendra' rondom de noordpool vinden we planteneters als zwanen en ganzen, zaad- en insecteneters zoals zangvogels (b.v. sneeuwgorzen) en vele steltlopersoorten. Bovendien soorten die van vissen, lemmingen, eieren en andere vogels leven. Duikers, alkachtigen, roofvogels als Slechtvalk en Ruigpootbuizerd, en Sneeuwuil; soortgroepen die in het zuidpoolgebied volledig ontbreken.

Grauwe gans, eidereend en raaf

Slechts ťťn zangvogelsoort behoort tot de zuidpoolavifauna: de South Georgia pieper (Anthus correndera). Ook zijn er soortgroepen zoals Jagers (roofmeeuwen) en vele soorten meeuwen, die in het Noordpoolgebied veel rijker vertegenwoordigd zijn dan in het zuidpoolgebied.

De meeste vogelsoorten trekken uit het noordpoolgebied weg als daar de winter invalt, en die soorten zien we dan ook massaal in Nederland op doortrek naar Afrika (bijv. Kanoet(strandloper) en†Rosse grutto), of als wintergast: ganzen, zwanen, maar ook sneeuwgorzen en ruigpootbuizerds.

Slechts†vier vogelsoorten zijn zo goed aan de kou aangepast dat ze ook gedurende de poolwinter in het hoge noorden blijven: het Sneeuwhoen (Lagopus mutus), de Sneeuwuil (Nyctea scandiaca), de Raaf (Corvus corax) en ook tot ieders verbazing een kleine zangvogeltje: de Witstuitbarmsijs (Carduelis hornemanni). Ruim†honderd andere soorten trekken allen weg naar het zuiden. Deze trekvogels behoren tot†tien verschillende ordes van de klasse der Vogels (Aves).


Auteur: dr. Bart Ebbinge (Alterra)