Home

Zilverzand

Zilverzand is fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver en kwartsrijk zand met een gering ijzergehalte.

Zilverzand © TNO-NITG

Zie ook:

Zand

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.