Home

Sediment

Een sediment is een afzetting, gevormd door het bijeenbrengen van losse gesteentefragmentjes en eventueel delen van organismen.

Zie ook:

Sedimentaire structuur

Sedimentatie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.