Home

Inzijggebied

Een inzijggebied of infiltratiegebied is een oorspronkelijk laaggelegen vorm of gebied dat door processen van sedimentatie/erosie of verschillende intensiteiten van klink relatief hooggelegen is.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.