Home

Paleogeen

In de loop van het Paleogeen ontstaat het Noordzee Bekken. De geologische ontwikkeling van dit bekken is bepalend geweest voor de huidige opbouw en vorm van ons land. De overwegend sterke daling van de aardkorst en een over het algemeen hoge zeespiegelstand kenmerken deze periode. Veel van de sedimenten uit deze periode zijn dan ook in relatief diep zeewater afgezet.

Het Paleogeen is onderverdeeld in drie series:

Paleogeografische kaart van het Laat-Paleoceen. In deze tijd overheerst een drukregime waarbij delen van Noordwest-Europa omhoogkomen en de ruwe contouren van het Noordzee Bekken zichtbaar worden. Dwars door Nederland ontstaat het Midden-Nederland Hoog. Er is nog een open verbinding met het Bekken van Parijs © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.