Home

Neogeen

Tijdens het Neogeen daalt het Noordzee Bekken steeds verder maar raakt op den duur vrijwel geheel opgevuld. Het grote sedimentaanbod vanuit het Eridanos-riviersysteem uit het oosten was hiervoor grotendeels verantwoordelijk.

Het Neogeen bestaat uit twee series:

Paleogeografische kaart van het einde van het Plioceen. Het proces van kustuitbouw is dan reeds vergevorderd en het Noordzee Bekken begint geleidelijk opgevuld te raken. De aanvoer van de rivieren van het Eridanossysteem in het noordoosten en het Rijn-Maas-systeem in het zuidoosten, zijn daarvoor in sterke mate verantwoordelijk © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.